Διδάσκοντες-Γραμματειακή και τεχνική στήριξη

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Πιο συγκεκριμένα διδάσκουν:

 Μέλη ΔΕΠ

 Μεταδιδάκτορες και διδάκτορες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο

 

Γραμματειακή στήριξη

  • Θωμοπούλου Μαρία
  • Λαζανά Ευαγγελία
  • Λεμπέση Γεωργία.

 

Τεχνική στήριξη

  • Γιάτας Δημήτρης.